HİZMETLER

Kreş Temizliği

Kreş ve anaokulu temizliği, sağlık bilgisin de terim olarak hijyen, insan sağlığının korunması ve bu korumaya devam ettirilmesi için gereken yasaların ve prosedürlerin tamamıdır. Hijyen, günümüz teknolojisiyle hızla büyümekte olan modern çağın sağlıklı yaşam adına bütün olanakların temel vazifesidir. Hijyen ve temizlik var oluşumuzdan bu yana hayat felsefesi ve bir sosyal yaşam biçimi durumuna gelmeyen uluslarda sağlık, korunabilir bir unsura ulaşamamıştır.

Bir birey doğuştan kendisine verilen vücut ve ruh sağlığı yaşam hakkının ziyadesiyle bilincinde olması gerekmektedir. Çağımızda özellikle, birçok farklı grupta insanların toplu yaşama alanlarında yaşamak zorunda oldukları, büro, iş yeri, okul, hastane, fabrika ve üretim tesisleri benzeri alanlarda uygulanmakta olan temizlik kurallarına uyulması, bilinçli insan sağlığı için adeta olmazsa olmaz bir zorunluluk halini almıştır. Bu sebeple temizlik ile mikroorganizmaların biriktiği ürediği her yerde çoğalması ve sağlıklı insanlara bulaşmasının önlenmesi yalnızca kreş temizliği amaçlanarak gereken önlemler sağlanmalıdır.

Bir toplum da ortak yaşam alanlarından bir tanesi kreş ve anaokuludur. 0-6 yaş arası çocukların anne ve babadan sonra en temel eğitimlerini aldığı, beslenmesinden oyun oynamasına kadar vaktinin birçoğunu geçirdiği bu özel alanlar veli ve ailelerin en hassas olduğu temizlik ve hijyen durumu konusunda hassasiyetle üzerinde durulması gereken yaşam alanlarıdır. Savunmasız olan küçük yaştaki çocukların temiz olmayan alanlarda bağışıklık sistemleri ve hastalıklara karşı sağlıklı dirençleri yetişkin bireyler kadar gelişmemiş olabilir. Bu yaş gurubundaki çocuklar da daha sık ve daha da kolay hasta olmaları aşikardır. Günümüzde görsel basında da dikkatimi çeken haberlerde bulaşıcı birçok hastalığın çocuklar arasında çok daha hızlı bir biçimde organize olduklarını biliyoruz. Hal böyleyken kreş ve anaokulu temizliği yetkililer için özenle üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Bununla beraber bu tür ortamlarda bir biriyle çocuklar oldukça sık ve yakın bir biçimde etkileşimde oldukları için herhangi bir çocukta var olan hijyen eksikliği tıpkı bir virüs gibi tüm çocuklara ve hatta çalışanlara hastalık hemen bulaşacaktır. Yakın tarihte Sağlık Bakanlığının var olan tüm hastalıklar ile ilgili yayınladığı bilirkişi araştırma raporundaki istatistiklere göre çocuklar arasında en sık oluşan akut solunum yolu enfeksiyonu ve iltihaplar, gayet tabi en çok okullarda ve kreşlerde bulaşmaktadır. Ayrıca çocuklarla yakın temas ve iletişimde olan yakınlarına da yaymaktadır. Bağışıklık sisteminin bile henüz gelişmemiş olan çocuklarımızdan hastalıkları almaması için koruması ve sağlıklı olan yaşam hallerine devam etmeleri için anaokulu ve kreş temizliği sık sık gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.