Okul Temizliği

Tempo Grup Temizlik Şirketleri 0312 251 41 21

Okul Temizliği

Okul temizliği Son yıllarda ülkemizde ve Ankara da inşaat sektörünün canlanması sebebiyle Ankara da birçok temizlik şirketi ortaya çıkmıştır. Yapılan inşaatların tamamlanması sonunda Ankara okul temizlik şirketi ihtiyacı sebebiyle temizlik şirketi arayışına giren müteahhit firmada birçok seçenek arasında sıkışıp kalmaktadır.

Alınan fiyat teklifleri ve referans işler arasında yapılan araştırmalar sonunda işi yapması kabul edilen okul temizlik şirketi Ankara belirlenir. İşin başlanmasından tamamlanmasına kadar geçen süreç de birçok olumsuzluk yaşanması olağandır.

Genel de kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti anlayışından çok kar odaklı hizmet anlayışı yeni iş alımlarında devamlılık getirmemesi ve kazanç azlığı sebebiyle okul temizlik şirketleri başka sektörlere yönelmesine ya da şirketin tamamen kapanmasına sebep olmaktadır.

Okul Temizliği

                         Okul Temizliği

Okul Temizlik Şirketleri Ankara

Okul temizlik şirketleri Ankara, rekabet sonucu düşük teklif verme yarışı sebebiyle kar marjının düşüklüğü şirketleri mali sıkıntılara sokmakta kaliteli hizmet ve kalifiye personel anlayışını ikinci plana atmaktadır. Uzun süreli tecrübeler edinemeyen okul temizlik şirketi Ankara süreç sonucunda kurumsallaşamayan amatör şirketler olarak kalmaktadırlar.

Kurumsallaşamayan bu firmalar sebebiyle de sektörde birçok mağdur müşteri oluşmaktadır. Mağduriyetlerin dile getirildiği ortak bir platform ve yasal bir merci olmaması sebebiyle de yaşanan mağduriyetler şirketlere cezai yaptırım olarak dönmemektedir. Bu sebeple okul temizlik şirketleri yaptıkları hataları düzeltme ya da tekrarlamama yoluna gitmemekteler. Bunların sonucunda sektör profesyonellikten uzak olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Okul Temizliği

Ankara okul temizlik firmaları maalesef okul temizliğinde kuruluş aşamasında yasal hükümler olmaması sebebiyle çok sayıda bilinçsiz firma piyasada baş göstermektedir. Merdiven altı birçok okul temizlik firması olması yasal boşluk sebebiyleydi. Güvenlik ve ilaçlama firmalarında olduğu gibi Ankara temizlik şirketlerine de kuruluş aşamasında birtakım yasal standartlar getirilmesi yaşanacak mağduriyetleri azaltacaktır.

Kuruluş şartları arasında özellikle kurucu firma sahibinin eğitim düzeyine getirilecek Standart ya da mes’ul müdür zorunluluğu okul temizleme sebebiyle yaşanan mağduriyetleri azaltacaktır. Yine bu standartlar sayesinde sektöre de bir düzen getirilmiş olacaktır.

Okul Dış Cephe Temizliği

Okul dış cephe temizliği Özellikle Ankara da çok sayıda devlet kurumu olması sebebiyle Ankara temizlik şirketlerinin bu şehirde kurulmasına ya da Ankara da şube açmasına neden olmaktadır. Devlet Kurum ihalelerine katılmak amacıyla göstermelik şubeler kuran firmalar da hayli fazladır.

Aşırı rekabet sonucunda işçilik maliyeti dışında teklif vermeyen şirketlerdir. Bundan sonrasında ise yaptıkları harcamaları asgari düzeyde tutmaya çalışmaktadır. Bunun için azami bir gayret göstererek kaliteden de ödün vermektedir.

Ayrıca zarar etmemek hedefiyle sektöre ve kendine hiçbir şey kazandırmamaktadır. Sinekten yağ çıkarırcasına dibe kadar kısılan giderlerin arasında eğitim ya da AR-GE bütçesi aramak hayal olmaktadır.

Okul Temizliği Fiyatları

Okul temizliği fiyatları çoğu zaman boş bir ofis ve telefon hattı ile kurulan göstermelik tabela Ankara temizlik şirketleri haliyle yaşanan problemlerde muhatap bulunamamasına neden olmaktadır. Bu hayali firmalar gerek personel gerek müşteri tarafında birçok mağdur ve iş kaybı yaratmaktadır.

Yaşanan mağduriyetler sonucunda oluşan güven kaybı beraberinde sektörde yerli şirketlerin istikrarsızlık ve büyüyememe sorununu doğurmaktadır. Oluşan bu kısır döngü ülkemizde büyük yabancı şirketlerin sektörü ele geçirerek tekel olmasına doğru ilerlemektedir

Okul Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Okul temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler, bu firmaların eğitimli yönetici eksiği de hayli fazladır. Eğitimsiz yöneticilerin fazlalığı ve personelinde bu konuda eksiği birçok olumsuzluğa neden olmakla beraber sektörde Ankara temizlik şirketlerinin imajını kötü yönde etkilemektedir. Sektörün içinde bulunduğu şartlar sebebiyle de eğitimli kalifiye çalışanlar tarafından tercih edilmemesi temizlik şirketlerini bulunduğu yerden yukarılara taşıyamamaktadır.

Kalitesiz hizmet sebebiyle ise gelmeyen profesyonellik beraberinde kazanç sağlayamadığından kısır bir döngü beraberinde ise mağduriyetleri ve memnuniyetsizlikleri oluşturmaktadır.

Eğitimde Temizlik Şirketi

Eğitimde temizlik şirketi özellikle eğitim konusunda yetersizlik Ankara temizlik şirketlerinde iş kazalarına neden olmakta ve yasal sıkıntılar da ayrıca hizmet alan tarafı da sıkıntıya sokmaktadır. Yaşanan kazaların çoğunluğu dış cephe cam temizliğinde olmaktadır.

Yüksek de emniyetsiz çalışma sebebiyle yaşanan kazalarda ilk sıralarda yer almaktadır. Bu kazaların da sebeplerinin başında yine eğitimsiz yönetici ve personel davranışlarının yanı sıra düşük maliyet gayreti sonucunda alınmayan önlemler gelmektedir.

En başında alınacak daha az maliyetli önlemler sonrasında çok daha pahalı kazalara engel olmaktadır. Bu kazalar sadece maliyet değil insan hayati bakımından da önemlidir.

WhatsApp chat
maltepe escort